Valle, Kjønnøya

oppgradering av eksisterende anlegg.

Kjønnøya er en øy helt sør i Bamble kommune i Telemark. Den har broforbindelse til fastlandet på nordøst-siden av Trosbyfjorden. Øya har fortsatt fastboende, men fiskemottaket på den sørvestre siden vis-à-vis Hafsund er nedlagt. Det gamle Handelsstedet i Hafsund er også nedlagt, men er kjøpt av nye eiere og med ny åpning i 2017 med blant annet sommercafe. Kjønnøya har egen campingplass, men landskapet forøvrig er preget av fjellknatter og furu, samt hytter og sommerhus. Den første helgen i mai hvert år arrangeres Kjønnøyfestivalen.

betong/tre brygge. kombinert med eldre tre-brygger.

Trosbyfjorden er en fjord helt sør i Bamble kommune i Telemark. Den strekker seg litt over 2 km fra innløpet mellom Kjønnøya og Rødlandet på fastlandet og inn til Trosby. Ifølge et gammelt sagn, skal området ved Trosby vært bebodd av et innvandret folkeslag, som hadde opprinnelse fra Svartehavs-området. De skal ha ankommet 500-600 e.Kr. i egne flatbunnede prammer med høy stevn og råseil. En utbredt misforståelse i Bamble er at Trosby betyr «gårdsbruket» med de «troende». Nyere forskning tyder imidlertid på at navnet hentyder til en religiøs offerskikk som ble praktisert av det innvandrede folkeslaget. Denne skikken ikke lenger i bruk, hverken på Trosby eller andre steder i Bamble. I Håvamål omtales denne gamle skikken, noe som tyder på at menneskene på Trosby har hatt vid kontakt med omverdenen.

Nydelig vær i det montørene gjør seg ferdig på brygga.

Fiskeriressursene i Trosbyfjorden er ikke ubetydelige med rikt artsmangfold. Bunnforholdene i de grunne områdene av fjorden er spesielt gunstige gyteplasser for ål. Eksporten til Danmark har til tider ført til hard beskatning på denne fiskearten. Sekkekilen har vært spesielt hardt rammet av dette internasjonale fiskeriet.

Betong/tre brygge

Kunden har i dette tilfellet, valgt å oppgradere eksisterende anlegg med ny betong/tre brygge. Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet kombinerer de gode egenskapene som betong flyte- elementene har i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flytelementer i betong som er fylt med ekspandert polystyren. Dette er de mest robuste flytelementene som finnes i markedet. Flytelementene kan ikke synke, samtidig er de så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet. Betongflytelementer har også lengre levetid enn plastflottører. Betong/tre bryggene produseres i ett stykke, dette gjør at kreftene bryggen blir utsatt for  blir fordelt utover hele lengden. Bryggene produseres fra 7 meter og opp mot flere hundre meter. Toppdekket består av 34mm trykkimpregnerte furubord, innfresede spor på oversiden gir en ekstra sikring mot sklifare. På kortere flytebrygger kan toppdekket legges i et smakfullt fiskebensmønster. Vi kan også levere dekkebord i en rekke eksklusive treslag som virkelig gir bryggen et eksklusivt preg.