Treungen

TELEMARK

Treungen ligger ved sørenden av innsjøen Nisser. Tettstedet har 557 innbyggere per 1. januar 2017. Stedet er det eneste med over 200 innbyggere i kommunen. Treungen er også hjem til den populære treungenfestivalen.

Telebryggen har montert ny betong/tre brygge, med tilhørende utriggere. Kunden lager selv fundament fra land og ut til selve bryggen.