Tofte

Nye betongbrygger fra Telebryggen as

TOFTE

Tofte er et tettsted i Hurum kommune i Buskerud. Tettstedet har 3 082 innbyggere per 1. januar 2017, og sammen med Sætre er Tofte det største tettstedet og de to har i sum 2/3 av kommunens folketall.

Tofte er mest kjent for Södra Cell Tofte, en cellulosefabrikk midt i Tofte, og Hurum fabrikker som lager papir. Sistnevnte ble i 2007 overtatt av industriselskapet Daimyo. Ved Södra Cells fabrikk ligger også Statkraft Hurum saltkraftverk(Statkraft Osmotic Power Prototype), som er verdens første saltkraftverk basert på osmose, åpnet av Statkraft 24. november 2009.


Kunden har her fått levert ny flott betongbrygge med tilhørende utriggere og aluminiums landgang. Det er også flere nye utriggere på landsiden. Telebryggen takker for oppdraget og håper å komme tilbake ved en annen annledning.jhk,jmhjk