Telebryggen i nyhetene.

Flott artikkel i Varden om Telebryggen og Herøya motorbåtforening.

Daglig leder i Telebryggen sammen med gutta i Herøya motorbåtforening.

Artikkelen kan leses i sin helhet her : http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2498761 (betalingsvegg).