TELEBRYGGEN AS FLYTTER

Vi flytter fra våre gamle lokaler i Storvegen ut til Heistad, nærmere bestemt: Lundedalslia 41, 3940 Porsgrunn.

Trosby transport hjelper som vanlig til med logistikken.
Våre siste badestiger for sesongen finner seg et nytt hjem.

Telebryggen bygger helt nytt bygg og vi gleder oss til å få nye flotte lokaler!! Flytteprossessen er etter planen over i løpet av september.