SØGNE

Våren er vakker for den som lenge har hatt vinter“

Bjørnstjerne Bjørnson

Søgne  er et område vest i Kristiansand kommune, og var tidligere en selvstendig kystkommune i Vest-Agder fylke. Den grenset mot kommunene Mandal i vest og Kristiansand i øst, samt mot Songdalen i nord og Marnardal i nordvest. Kommunesenteret lå på Tangvall. Søgne hadde 11 582 innbyggere per 1. januar 2020. Kommunen ble slått sammen med kommunene Kristiansand og Songdalen den 1. januar 2020. Det meste av arealet benyttes til skogbruk. Nærmere 40 % av befolkningen sysselsettes innen privat og offentlig tjenesteyting, og 20 % innen varehandel. Sysselsettingen innen jord- og skogbruk og fisking, begrenser seg til ca. 2 % av befolkningen. Søgne er kjent for sin skjærgård og den relaterte turismen til bl.a. Olavsundet og kystfortet i Ny-Hellesund. Fra Høllen havn, sør for Tangvall, går det rutebåt til de bebodde øygruppene Ny-Hellesund og Borøya.

Kunden har i denne omgang valgt en betong/tre brygge. Prisgunstig alternativ i litt roligere farvann. Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet kombinerer de gode egenskapene som betong flyte- elementene har i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flytelementer i betong som er fylt med ekspandert polystyren. Dette er de mest robuste flytelementene som finnes i markedet. Flytelementene kan ikke synke, samtidig er de så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet. Denne gangen har vi brukt grå royal impregnering som materiale, både brygge, landgang og utriggere. Montørene i Telebryggen har også satt opp en flott fastbrygge, dette er både tilkomst til brygge og en flott utstikker på en tur-sti.

Mer info om bryggetypen kan man finne her: Betong/tre – Telebryggen.no Her er også informasjon om utriggerne våre: Utriggere – Telebryggen.no