Snarøya

Her har kunden valgt en rørbrygge med kebony dekke, med tilhørende kebony landgang. Rørbrygga har bedre forutsetninger enn andre konstruksjoner i isen. Slipper man landkjettingene og fjerner landgangen etter sesongen, har man brygge i veldig mange år. Det er montert på 4 stk. flotte pullerter i syrefast stål, samt badestige som man kan vippe opp. Også denne i syrefast stål. Oppblåsbar fender fra parmafender er montert på siden.

Snarøya (tidligere: Snarøen) er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo.