Skåtøy

Skåtøy er den største øya i Kragerø kommune, og i Telemark. Øya er 7,02 km² stor og består av delvis skogkledte, delvis bebygde knauser med fritidshus og helårsboliger for omkring 250 fastboende. Øya har vært en egen skolekrets på barneskolenivå fram til i dag med Skåtøy skole med 40-50 elever. På Skåtøy ligger også Skåtøy kirke, en stor trekirke fra 1863. Kragerø Fjordbåtselskap kjører rutebåt og bilferge i skjærgården mellom Skåtøy og Stabbestad, Bærøy, Tåtøy, Jomfruland, Gumøy, Langøy og Kragerø by.

Nok en gang har montørene vært ute å montert en rør-brygge, årest store slager. Dette er den perfekte hytte bryggen, og egner seg godt for både bading og båt parkering. Det er påmontert pullere fra Dockadd og syrefast badestige fra Joros i front. Det er også brukt en tre landgang for tilkomst, flere ledlys er også montert for markering.

Skåtøy har egen kafé og galleri, og et mangfoldig kulturliv hele året. I tillegg har øya en aktiv velforening, Mellommyra fritidsanlegg, et flerbrukshus og «Lokalet», som tilhører alle lag og foreninger. Hvert år siden 2000 har Skåtøys innbyggere arrangert Skåtøy Vise- og poesifestival i midten av juli, med bl.a. musikk, lyrikk og konserter.

landgang i tre passer ypperlig til denne bryggetypen.
eksisterende fastbrygge er brukt.