ROV/DYKKER

Vi inspiserer gjerne forankringene på deres bryggeprosjekt, enten med vår egen ROV. Eller ved hjelp av dykkere vi samarbeider med. Telebryggen AS anbefaler innspeksjon av moringer og forankringer ca. hvert 5år. Kjettingen har gjerne en antatt levetid på ca. 5-10 år. Tau holder vesentlig lengre.

testy
ROV_

Her ser man montørene firer ned moringen med support fra ROV sjåføren, dette gjør at vi ikke treffer rør, kabler og annen infrastruktur  på bunn. Kunden får om ønskelig egen minnepenn med video etter utført oppdrag.

Moringstauet havnet her over et rør, dette hadde vi ikke sett uten support fra ROV. Montørene løfter da enkelt moringen opp igjen og flytter den for å få perfekt plassering.