Risør

Risør er en kommune i Agder fylke. Den ligger mot Skagerrak og grenser i sørvest mot Tvedestrand, i nordvest mot Vegårshei og Gjerstad og i nordøst mot Kragerø. Administrasjonssenteret i kommunen er tettstedet Risør, som har 4 609 innbyggere per 1. januar 2020. I 1964 ble bykommunen Risør slått sammen med Søndeled kommune. Risør ble navnet på den nye kommunen. Navnet Risør kommer fra øya Risøya, en øy utenfor byen, som er bevokst med kratt (ris). Det gamle stedsnavnet for byen var Øster-Riisøer, for å skille byen fra Vester-Risøer (Mandal). Det ble benyttet frem til 1905, da Risør ble den offisielle skrivemåten. Risør by blir ofte kalt Trehusbyen eller Den hvite by ved Skagerrak.

Flytebrygger i helstøpt betong er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av polystyren sørger for flyteevne og i kombinasjon med innstøpt armert betong borger det for lang levetid. På grunn av høy egenvekt og solid konstruksjon, tåler betongbryggene tøffe værforhold. Den er godt egnet på de mer værharde stedene og blir med fordel valgt til den ytterste piren i havneanlegg der den også virker som beskyttelse mot bølger for resten av havna. Størrelsen kan tilpasses de fleste behov, og etter nærmere angivelse kan betongflytebryggene kobles sammen direkte i ulike formasjoner.