RØRBRYGGE

Rørbrygger kommer i standard som 6x2,4m, men det er mange muligheter for tilpassninger.

Rørbrygge for rolige farvann og innsjøer

Har du behov for en rørbrygge på et tjern eller i et område med rolig sjø? Med vår minste rørbrygge får du en god løsning for små tjern og den kan også fungere som ilandstigningsbrygge på hytta. Skal du ha en rørbrygge kan du velge mellom mange ulike størrelser. Tilpasset nettop ditt bruk.

Som ekstrautstyr til din rørbrygge kan du blant annet få strøm og vannpullerter, markeringslys, fendring, badestiger og redningsleidere. I tillegg til rørbrygger produserer vi også utriggere, betongbrygger, private og profesjonelle havner og fastbrygger.

Rørbryggene har standard lengde på 6m, men kan lages opp i mot ca. 12-13m. De kan også hengsles sammen i lengre lengder. Vi produserer også rørbrygger med stupetårn.

 

Dersom du ønsker mer informasjon eller vil bestille en rørbrygge, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

3d-model av stupetårnsbrygge.