Proff havner

Telebryggen leverer nøkkelferdige marinaanlegg for store havner.

Proff havner

Telebryggen leverer nøkkelferdige marinaanlegg for store havner. Optimalt design på store anlegg, for hundrevis av båtplasser kan være en stor utfordring.

Alle havner har ulike utfordringer, derfor kan våre produkter skreddersys den enkelte havn. Lang fartstid og mange referanser på store prosjekter gjør at Telebryggen har solid erfaring med design, prosjektering og montering av komplette anlegg i alle størrelser. Vår kombinasjon med bølgedemper og lettere brygger gir optimale løsninger med tanke på holdbarhet og funksjonalitet såvel som pris.

img_0009