Oslo Havn KF

Telebryggen as har levert en ny flott brygge til Oslo havn. Dette er en stor betongbrygge, med flotte lakkerte og innstøpte pullerter. Denne bryggen skal tåle store påkjenninger fra båttrafikken og været.

Oslo Havn KFs hovedformål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift.
I dette ligger det å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet.
Oslo Havn KF skal også forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Landgangen er en eldre stållandgang som er blitt oppgradert, fungerer fortsatt  utmerket etter ca. 10 års bruk andre steder i Oslo.