Om Telebryggen

Ledelsen Lokasjon

Om Telebryggen

Telebryggen produserer, selger og monterer alle typer flytebryggeløsninger. Vi dekker enhver kundes behov fra enkle, private flytebrygger til store marinaer for den profesjonelle bruker. Vi har også en løsning for deg som ønsker en brygge for et arrangement eller for en kortere periode. Våre utleie brygger vil da være en fin løsning.

Selskapet har opparbeidet seg en stor kompetanse som baserer seg på 20 års erfaring med leveranser av flytebrygger over hele Norge. Våre medarbeidere vet hvilke krav som stilles til våre produkter, derfor er produktutvikling viktig for oss. Vi utvikler våre produkter og tjenester til en hver tid og har som ambisjon å bli en av landets ledende produsenter av flytebrygger. Vi vil strekke oss langt i å bli din troverdige og trygge leverandør.

Gjennom årene har Telebryggen mottatt flere nasjonale og internasjonale priser og har i mange år hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge gjennom en rekke prosjekter. Med tanke på referanser som vi gjerne trekker frem, nevner vi  .

Valle Marina i Bamble,

Stathelle Marina,

Vallesverd Marina Lillesand,

Norboat "Båter i Sjøen" på Aker Brygge

Hotell Skjærgården Choice Langesund

Blommenholm Båtforening Bærum

Fossbekk Brygge Lillesand

Lillesand Kommune diverse anlegg

Repstad Eiendom Søgne

Vi leverer gjerne ut våre referanselister på forespørsel.

Våre verdier kan oppsummeres slik:

  • Kvalitet
  • Kompetanse
  • Troverdighet
Brygger for Kvalitet
Kontakt oss i dag for en videre dialog om ditt prosjekt
sdr