Montering av betongbrygger

Kragerø, nye betongbrygger!

Hav og himmel kinn mot kinn.
Motortøff og sønnavind.
Måkereir og terneskrik.
Hvite hus i hver en vik.

 

Det er blitt en meget hektisk hverdag for montører og andre i Telebryggen as. Sommeren er kommet tilbake for fullt, i det store betong-brygger blir losset på vannet og tauet ut i fjorden.

Vi kommer tilbake med flere bilder etter at jobben er ferdigstilt.