MANDAL

Mandal er en by i Agder med 11 053 innbyggere. Byen var administrasjonssenter i tidligere Mandal kommune og er nå administrasjonssenter i den nye kommunen Lindesnes. Byen er kjent for sin lakseelv, som sjøfartsby, og for sin industri med skipsverft, produksjon av båtmotorer og tekstiler. Mandal er også kjent for sine kunstnere. Mandal ble ladested på 1800-tallet, og fikk bystatus i 1921.

Mandalsområdet er nevnt som «Vester-Risør» på slutten 1300-tallet da kong Erik av Pommern ga stedet rett til handel med mandalslaks. Bebyggelsen på dette tidspunktet var imidlertid ikke samme sted som den nåværende byen (tettstedet) ligger, men ved innseilingen til Skogsfjorden, et lite handelssted kalt Spidsbo. Dette stedet er i dag en strand uten bebyggelse som ligger i Furulunden like vest for bysentrum.

Montørene i Telebryggen AS legger ut en siste forankring, før nesa peker nordover igjen.

Dagens by stammer fra 1500-tallet. Det kom tidlig bebyggelse lå oppe i Mandalselva, kalt Marndal eller Mandal, og Mandal er dermed en av Sørlandets eldste byer – om ikke den eldste. I tillegg lå en tredje bebyggelse i Kleven, hvor den naturlige havnen var avgjørende. Kleven var en svært viktig uthavn langs kysten av Agder i historisk tid, og her var det los- og tollstasjon. Handelsstedet Vester-Risør er første gang nevnt med ladestedprivilegier i 1632. Vester-Risør fikk fornyet privilegiene i 1662, underlagt kjøpstaden Kristiansand, og med navnebytte til Mandal.

Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet kombinerer de gode egenskapene som betong flyte- elementene har i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flytelementer i betong som er fylt med ekspandert polystyren. Dette er en av de mest robuste flytelementene som finnes i markedet. Flytelementene kan ikke synke, samtidig er de så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet. Betong/tre bryggene produseres i ett stykke, dette gjør at kreftene bryggen blir utsatt for  blir fordelt utover hele lengden. 

Bryggene produseres fra 7 meter og opp mot flere hundre meter. Toppdekket består av 34mm trykkimpregnerte furubord, innfresede spor på oversiden gir en ekstra sikring mot sklifare. På kortere flytebrygger kan toppdekket legges i et smakfullt fiskebensmønster. Vi kan også levere dekkebord i en rekke eksklusive treslag som virkelig gir bryggen et eksklusivt preg. Vi har levert flere brygger i for eksempel Kebony , kompositt eller møre royal.