LARVIK

Larvik er en kystkommune, som også omfatter store gode jordbruksarealer, samt skog og fjell. I nord-syd retning har kommunen en utstrekning på ca. 40 km. Det høyeste punktet er Vindfjell med sine 622 meter. Rakkebåene og fyret Svenner er kjente landemerker i skjærgården utenfor byen. Larviksfjorden fører fra Skagerrak inn til byen. Berggrunnen i hele kommunen er larvikitt, en blå, krystallisk dypbergart. Bergarten har sitt navn etter byen Larvik, og i hele søndre del av Vestfold ligger på denne bergarten, som også betyr mye økonomisk. Larvikitt er en ettertraktet stein som eksporteres i store kvanta.

Kunden har denne gangen valg flytebrygger i helstøpt betong. Dette er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av polystyren sørger for flyteevne og i kombinasjon med innstøpt armert betong borger det for lang levetid. På grunn av høy egenvekt og solid konstruksjon, tåler betongbryggene tøffe værforhold. Den er godt egnet på de mer værharde stedene og blir med fordel valgt til den ytterste piren i havneanlegg der den også virker som beskyttelse mot bølger for resten av havna. Størrelsen kan tilpasses de fleste behov, og etter nærmere angivelse kan betongflytebryggene kobles sammen direkte i ulike formasjoner.

Farrisvannet er 20,5 km langt og har en dybde på 131 meter. Topografisk er Farrisvannet en fortsettelse av Larviksfjorden. Vannet demmes opp av raet ved Farriseidet, slik at fjorden blir en innsjø. Fallet på 22 meter fra innsjøen til havet ble utnyttet til ulike typer industrivirksomhet. På yttersiden av raet kommer det fram en naturlig kilde, som stadig gir vann til produksjon av Farris på flasker. Innsjøen Farris leverer også drikkevann til store deler av tidligere Vestfold fylke.