Larkollen

Larkollen er et tettsted i Rygge kommune i Østfold. Tettstedet har 1 624 innbyggere per 1. januar 2018. Larkollen ligger ved Oslofjorden, sørvest i Rygge kommune omtrent 14,5 kilometer sørvest for Ryggebyen.

LARKOLLEN

Til Larkollen hører også øyene Kollen og Eldøya. Øya Store Sletter regnes også å tilhøre til Larkollen selv om den, sammen med sine to søsterøyer Midtre og Søndre Sletter, ligger i Råde kommune. Eldøya preges av en særegen fauna og et rikt fugle- og dyreliv, og store deler av øya er naturreservat. Kollen, Eldøya, Sletterøyene og øya Danmark i Kurefjorden utgjør tilsammen Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Deler av plantelivet på øyene er fredet, og det er restriksjoner knyttet til bruk av områdene. Eldøya og Kollen har betydelig forekomster av flått.

Kunden har her valgt betongbrygger med tilhørende utriggere. En aluminiumslandgang blir brukt som tilkomst til båtplassene. Våre betongbrygger har solid konstruksjon, innstøpt armert betong og tung egenvekt som sørger for at disse bryggene er spesielt gunstige å bruke i værutsatte områder. Betongbrygger blir ofte valgt til den ytterste piren i havneanlegg fordi den også virker beskyttende mot bølger. Vi kan tilpasse størrelsen etter de fleste behov, og om du ønsker betongbrygger i en spesiell formasjon kan vi utføre dette.

Aluminiumslandgang