Kjønnøya/Trosbyfjorden

Kjønnøya/Trosbyfjorden

Kjønnøya er en øy helt sør i Bamble kommune i Telemark. Den har broforbindelse til fastlandet på nordøst-siden av Trosbyfjorden.

Øya har fortsatt fastboende, men fiskemottaket på den sørvestre siden vis-à-vis Hafsund er nedlagt. Det gamle Handelsstedet i Hafsund er også nedlagt, men er kjøpt av nye eiere og med ny åpning i 2017 med blant annet sommercafe. Kjønnøya har egen campingplass, men landskapet forøvrig er preget av fjellknatter og furu, samt hytter og sommerhus.

Trosbyfjorden er en fjord helt sør i Bamble kommune i Telemark. Den strekker seg litt over 2 km fra innløpet mellom Kjønnøya og Rødlandet på fastlandet og inn til Trosby.

Ifølge et gammelt sagn, skal området ved Trosby vært bebodd av et innvandret folkeslag, som hadde opprinnelse fra Svartehavs-området. De skal ha ankommet 500-600 e.Kr. i egne flatbunnede prammer med høy stevn og råseil. En utbredt misforståelse i Bamble er at Trosby betyr «gårdsbruket» med de «troende». Nyere forskning tyder imidlertid på at navnet hentyder til en religiøs offerskikk som ble praktisert av det innvandrede folkeslaget. Denne skikken ikke lenger i bruk, hverken på Trosby eller andre steder i Bamble. I Håvamål omtales denne gamle skikken, noe som tyder på at menneskene på Trosby har hatt vid kontakt med omverdenen.

Gangvei ut til betongbryggen.