Kilsfjorden

Her har kunden valgt en betong/tre brygge. Maks antall båtplasser til en fornuftig pris med lang levetid.

Betong/tre brygge med tilhørende utriggere.

Kilsfjorden er en fjord i Kragerø kommune i Telemark. Den er en fortsettelse av Kragerøfjorden, og har innløp ved Tåtøy sør for Kragerø sentrum. Fjorden går først i vestlig retning, og blir bredere lenger inn. Den snur deretter mot nord og smalner kraftig inn igjen, før den ender ved tettstedet Kil innerst i fjorden. På sørvestsida av fjorden ligger de smale fjordarmene Kjølebrønnskilen og Barlandskilen.

Bryggen nærmer seg ferdig, og bare småting gjennstår.

Kilsfjorden er en fjord i Kragerø kommune i Telemark. Den er en fortsettelse av Kragerøfjorden, og har innløp ved Tåtøy sør for Kragerø sentrum. Fjorden går først i vestlig retning, og blir bredere lenger inn. Den snur deretter mot nord og smalner kraftig inn igjen, før den ender ved tettstedet Kil innerst i fjorden. På sørvestsida av fjorden ligger de smale fjordarmene Kjølebrønnskilen og Barlandskilen.

Badestige i syrefast stål i enden av bryggen, samt noen ledys for markering. Vippes enkelt opp for å slippe groe.

Sannidal var egen kommune, og Kil var kommunesentrum frem til sammenslåingen med Skåtøy og Kragerø kommuner i 1960. Her var det rådhus, skole, bakerier, kolonialer og en rekke andre forretninger, samt en mengde bolighus.