Kebony på Snarøya.

Snarøya er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo.

Betong/tre brygge med kebony dekke og tilhørende aluminiums landgang.

Nå er Snarøya etter hvert blitt et tett bebygget strøk, i hovedsak av boliger og rekkehus, med innslag av boligblokker på Rolfstangen fra tidlig på 1950-tallet, samt nyere blokkbebyggelse. Snarøya har mange populære badeplasser, blant annet Rolfstangen og Halden Brygge. Like utenfor fastlandet på Snarøya ligger Vassholmene. Ytre Vassholmen har naturreservat på sydspissen, og friområde med utleiehytte tilknyttet Kystleden og brygger for allmennheten.