Haughom båtforening

Telebryggen returnerer til Haughom båtforening.

Telebryggen har fått oppdraget med å skjøte på 20m på det eksisterende anlegget.

Anlegget består av både bølgedemper og betong/tre brygger. På bildet under kan man se at påskjøten blir sømnløst koblet  sammen med eksisterende brygge. Dette blir en bedre og sterkere konstruksjon enn flere løse elementer.

Nye utriggere skal også på plass! 12 nye utriggere monteres på den nye påskjøten. Både gangbare og fortøynings utriggere skal ut. Sterke karer er viktig når man monterer, dette er tungt utstyr.

Trykk på bildene under for større versjoner.

Da gleder vi oss til vi skal opp til det flotta Sira vannet igjen!