GRIMSTAD

Grimstad er en kystkommune i Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad ble ladested i 1791 og fikk bystatus i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad. Grimstad sentrum er omgitt av fem heier: Binabben (med utsikt over byen), Kirkeheia, Fløyheia, Møllerheia og Vardeheia. Kommunen har også en skjærgård med mange små og store øyer og holmer. Den mest kjente er kanskje Hesnesøya. Grimstad byselskap har kjøpt opp mange av disse øyene og holmene og lagt dem ut som friområder, slik som Maløyene, Hampholmen og Teistholmen. Om sommeren er det et yrende båtliv her. Det ytterste skjæret i skjærgården kalles for Brægen. Grimstad er den norske byen som ligger nærmest Danmark med en avstand på 62,5 nautiske mil.

Landgang i trykkimpregnert furu passer godt til denne bryggetypen.

Kunden har i dette tilfelle valgt betong/tre brygger. Relativt rolige farvann gjør denne bryggetypen perfekt på lokasjonen. Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet kombinerer de gode egenskapene som betong flyte- elementene har i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flytelementer i betong som er fylt med ekspandert polystyren. Dette er de mest robuste flytelementene som finnes i markedet. Flytelementene kan ikke synke, samtidig er de så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet.

Betong/tre bryggene produseres i ett stykke, dette gjør at kreftene bryggen blir utsatt for  blir fordelt utover hele lengden. Bryggene produseres fra 7 meter og opp mot flere hundre meter.

Toppdekket består av 34mm trykkimpregnerte furubord, innfresede spor på oversiden gir en ekstra sikring mot sklifare. På kortere flytebrygger kan toppdekket legges i et smakfullt fiskebensmønster. Vi kan også levere dekkebord i en rekke eksklusive treslag som virkelig gir bryggen et eksklusivt preg.