GRIMSTAD

Ny betong/tre brygge i Grimstad.

Grimstad er en kystkommune i Aust-Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fikk bystatus i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad.

Ny brygge ferdig montert av montørene i Telebryggen AS, i det snøen faller og vi vender nesen hjemover. Neste brygge i samme prosjekt blir ferdig påfølgende uke. Telebryggen tar da en etterlengtet ferie, etter en lang sesong.