Fredrikstad

Betong/tre med fiskebensmønster.

Fredrikstad er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den har 82 000 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanse by, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler. Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes i statistiske sammenhenger ofte som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som har 113 622 innbyggere. 66 857 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Kombinasjonen  betong/tre brygger er stødige på vannet , de flyter godt og den høye egenvekten gjør at de beveger seg lite. Konseptet kombinerer de gode egenskapene som betong flyte- elementene har i sjøen med et solid rammeverk og dekkebord i tre.
Flytebryggene er bygget på flyteelementer i betong som er fylt med ekspandert polyesteren. Dette er de mest robuste flyteelementene som finnes i markedet. Flyteelementene kan ikke synke, samtidig er de så tunge at bryggen ligger særdeles stabilt i vannet