flytebrygge

Med en flytebrygge av tre får du en funksjonell løsning som passer godt for rolige farvann og på innsjøer.

Flytebrygge av tre

Med en flytebrygge av tre får du en funksjonell løsning som passer godt for rolige farvann og på innsjøer. De minste bryggene passer spesielt godt på små tjern og en slik flytebrygge fungerer også som ilandstigningsbrygge. Alle våre modeller tåler å ligge ute hele vinteren så fremt det ikke er drivis.

Flyteelementene i en flytebrygge av tre er fordelt i båser i hele flaten av bryggen, slik at man får en meget høy oppdrift og god stabilitet. Elementene er laget av polyetylen, som er et meget hardt og tålesterkt plastmateriale.

I tillegg til flytebrygge av tre kan vi også tilby betongbrygger, utriggere, private havner og profesjonelle havner. Med over 20 år i bransjen besitter vi både erfaring og kompetanse til å lage flytebrygger av tre i meget høy kvalitet.