FLAKVARP, SKIEN

Flakvarp er ei bygd med 50 hus og ca. 150 innbyggere. Bygda tilhørte tidligere Solum kommune, men fra 1964 Skien kommune. Flakvarp ligger ved utløpet av Skienselva i bunnen av Frierfjorden.

Flakvarp har en aktiv velforening som er over 50 år. Flakvarp båtforening har 30 båtplasser og planer om utvidelse. Stedet er også med i “Nabo sone”, et prosjekt som skal erstatte nabokjerringa. Det vil si at vi skal prøve å se til at alle våre har det trygt og har noen å kontakte hvis de har behov for hjelp.

Navnet Flakvarp kommer fra at det var her seilskutene begynte varpingen opp elva for å komme til Skien og Porsgrunn. I Flakvarpbukta ligger en holme som heter Fantøya. Den ga bygda et dårlig rykte i 50-åra pga. at her lå omreisende fortøyd med sine skuter hele sommersesongen mens de reiste rundt på bygdene og solgte sine varer.

Tidligere var det iseksport fra Flakvarp. Spor etter isrenna finnes ennå. Flakvarp er omgitt av skog med fine turstier og fjorden med bade og fiskemuligheter.