Larvik

Lamøya er en gård som ligger ved Viksfjord i Larvik kommune. Lamøya er i dag en halvøy. Det er drevet jordbruk her siden yngre jernalder. Området var i vikingtiden omgitt av vann, og var altså da en øy. Det er funnet 83 gravhauger fra vikingtiden. Gravfeltene og andre vikingtidsfunn antas å være knyttet til handelsplassen…

Les mer her

Heistad

Heistad er et tettbebygd sted ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune, og området inngår i byen Porsgrunn. Stedet ligger ca. 9 kilometer sør for Porsgrunn sentrum. Stedsnavnet kommer fra gårdsnavnet Heistad. Telebryggen har flere brygger i området, spesielt mange betongbrygger. På begge sider av fjorden. Flytebrygger i helstøpt betong er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av…

Les mer her

Vrådal

Vrådal er ei bygd i Kviteseid kommune i Telemark. Bygdesentrum er Eidstod som ligger der hvor Vråvatn munner ut i Nisser. Næringsgrunnlaget er turisme (hoteller, camping og skisenter), småindustri og litt skogsdrift. Vrådal kirke er ei langkirke bygget i 1886. Vrådal panorama har skisenter om vinteren med en 8 seters stolheis, tilsammen 8 trekk. Om…

Les mer her

Valle i Bamble

Bamble er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen omfatter byene Stathelle, Langesund og tettstedet Herre. Kommunens administrative senter ligger i Langesund, som også er åsted for de største delene av kommunens kultur og idrettsliv. Om sommeren arrangeres en rekke konserter på Wrightegaarden og det er mange badegjester i Steinvika og Krogshavn. I tillegg…

Les mer her

Fredrikstad

Fredrikstad er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den har 82 000 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere. Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanse by, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og…

Les mer her

Grimstad

Grimstad er en kystkommune i Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad fikk by status i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad. Byen ligger på vestsiden av Groosefjorden, og bebyggelsen strekker seg nordover inn i Fjære. Grimstad er et viktig handels- og servicesenter, og en viktig skoleby med videregående skoler og Høgskolen i Agder med ingeniør- og naturforvalterutdanning, Telenor Kompetanse (tidl.…

Les mer her

Veierland

Veierland er ei øy som ligger i Færder kommune i Vestfold og Telemark. Fram til 1. januar 1965 tilhørte øya Stokke kommune. Veierland ble overført til Nøtterøy kommune etter de fastboendes eget ønske. Det er en fastboende befolkning på ca. 150 mennesker, fordelt på ca. 60 helårsboliger. Det er ca. 450 ferieboliger og hytter på øya. Pr. 1. januar 2012 var det registrert 158 fastboende…

Les mer her

Åbyfjorden, Stathelle

Denne gangen har montørene i Telebryggen vært i hjemmetraktene, nærmere bestemt: Åbyfjorden. Det er en liten fjord i Bamble kommune i Telemark. Den er ca. 3 km lang, og munner ut sørvest i den større Rognsfjorden som ligger ytterst i Langesundsbukta. Åbyfjorden strekker seg inn til Åbyelva ved Åby, og den største øya i denne lille…

Les mer her

Tonstad

Tonstad er et tettsted og administrasjonssenteret i Sirdal kommune i Vest-Agder. Tettstedet har 894 innbyggere per 1. januar 2018, og ligger i nordenden av Sirdalsvannet omtrent 57 kilometer nord for Flekkefjord og 55 kilometer nordøst for Egersund. Tonstad var tidligere egen kommune fra 1905 til 1960. Kunden har i dette tilfelle valgt å bytte en gammel betong/tre brygge med en kraftigere betongbrygge. Det kan stå ganske hardt på i Sirdsalsvannet. Mer informasjon…

Les mer her

Lillesand

Telebryggen bytter her en eksisterende brygge med en ny betong/tre brygge. Se linken under for mer informasjon. Telebryggen er fortsatt i full sving, og ser frem til flere store prosjekter i tiden fremover. https://www.telebryggen.no/produkter/betong-tre/. Lillesand er en kommune og en by i Aust-Agder. Kommunen grenser i vest mot Kristiansand, i nord mot Birkenes, og i…

Les mer her