Bjørkøya vokser.

Nye brygger på Bjørkøya!

Montørene til Telebryggen er i full gang med betongbryggene. Fremdriften er god, og neste uke begynner vi på utriggerne.

Her kobles bryggene sammen med kraftige wire.

Bryggene tar form, og vokser daglig.