Bergen

God fremgang!

Montørene i Telebryggen  trosser været, vi gjør god fremgang på “solplattingen”.