Asker kommune

Ny landgang i Asker, tilkomst ned til vannet. Vi satser på sommeren fra mai snart kommer tilbake..

Asker er en kommune vest i Akershus. Den er en forstadskommune til Oslo, og en del av befolkningen dagpendler dit. Asker har grense mot kommunene Bærum, Røyken, Lier og Nesodden (sjøgrense). Det opprinnelige navnet «Askar» kommer trolig av flertallsformen av treslaget ask.

Badegjestene i asker er nok glad for at denne er kommet på plass!!