ARENDAL

Kunden har i dette tilfelle valgt noen av våre største flytebrygger i helstøpt betong. Betongbrygger er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av polystyren sørger for meget god flyteevne og i kombinasjon med innstøpt armert betong borger det for lang levetid. På grunn av høy egenvekt og solid konstruksjon, tåler betongbryggene tøffe værforhold. Den er godt egnet på de mer værharde stedene og blir med fordel valgt til den ytterste piren i havneanlegg der den også virker som beskyttelse mot bølger for resten av havna. Størrelsen kan tilpasses de fleste behov, og etter nærmere angivelse kan betongflytebryggene kobles sammen direkte i ulike formasjoner. Det er også brukt lydløse gummihengsler til utriggerne på hele anlegget, aluminiums landgagnene er festet med kraftige gummioverganger. Dette minsker faren for skader og generer nesten ikke lyd.

Arendal er en by og en kommune i Agder fylke. Kommunen Arendal omtales gjerne som storkommune etter at fem kommuner, Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble slått sammen 1. januar 1992. Antall innbyggere i kommunen er 45 065 per 1. januar 2021.

Arendal nevnes første gang som en viktig havn i et tollregnskap fra 1528. I 1610 forteller Peder Claussøn Friis at Arendal var et ladested. Mye tyder på at Arendal er den eldste byen i Agder. Fulle kjøpstadsrettigheter fikk Arendal i 1723. Tettstedet Arendal har 37 815 innbyggere per 1. januar 2020.

Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i nordvest mot Froland, og i nordøst mot Tvedestrand. Mot sydøst har kommunen en lang kystlinje mot Skagerra. Arendals topografi er preget av kystlinja som går i retning fra nordøst mot sørvest. Landskapet domineres av sprekkesoner som dels går parallelt med kystlinja, dels nord–sør. Dalene i sprekkesonene har bratte skråninger opp til heier som ligger på omtrent 100 moh. De høyeste toppene er Skrattereidknuten som er grense mellom Arendal, Tvedestrand og Froland helt nordvest i kommunen, og Rindfjellet sørvest i kommunen.