TELEBRYGGEN AS FLYTTER

Vi flytter fra våre gamle lokaler i Storvegen ut til Heistad, nærmere bestemt: Lundedalslia 41, 3940 Porsgrunn. Telebryggen bygger helt nytt bygg og vi gleder oss til å få nye flotte lokaler!! Flytteprossessen er etter planen over i løpet av september.

Les mer her