Skåtøy

Skåtøy er den største øya i Kragerø kommune, og i Telemark. Øya er 7,02 km² stor og består av delvis skogkledte, delvis bebygde knauser med fritidshus og helårsboliger for omkring 250 fastboende. Øya har vært en egen skolekrets på barneskolenivå fram til i dag med Skåtøy skole med 40-50 elever. På Skåtøy ligger også Skåtøy…

Les mer her

Kragerø

Kragerø er en bykommune i Vestfold og Telemark fylke. Den grenser i sørvest til Risør, i vest til Gjerstad, i nordvest til Drangedal og i nordøst til Bamble. Kragerø by har per 1. januar 2019 i alt 5 369 innbyggere, mens kommunen har nesten 11 000. Kragerø er omtalt som «perlen blant kystbyene» av Edvard Munch. «Denne…

Les mer her

Eidangerfjorden

Eidangerfjorden er en fjord i Porsgrunn kommune i Telemark. Den er seks kilometer lang, og strekker seg fra mellom Brevik og Sandøya, inn i Eidanger, til Nystrand. Den største øya er Kattøya innerst i fjorden, ved camping- og badeplassen Olavsberget. På østsiden av fjorden finnes Seivall, kretsanlegg for seiling , og de kommunale badeplassene Brønnstadbukta…

Les mer her

Siljan

Siljan er en kommune i Grenland i Vestfold og Telemark fylke. Den grenser i nord til Kongsberg, i øst mot Larvik, i sør mot Porsgrunn og i vest mot Skien. Høyeste punkt er Rådmannen, 646 moh. Folketallet per 1. januar 2019 i Siljan tettsted var 629 innbyggere. Mer enn halvparten av arbeidstagerne i Siljan jobber…

Les mer her

Larvik

Lamøya er en gård som ligger ved Viksfjord i Larvik kommune. Lamøya er i dag en halvøy. Det er drevet jordbruk her siden yngre jernalder. Området var i vikingtiden omgitt av vann, og var altså da en øy. Det er funnet 83 gravhauger fra vikingtiden. Gravfeltene og andre vikingtidsfunn antas å være knyttet til handelsplassen…

Les mer her

Heistad

Heistad er et tettbebygd sted ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune, og området inngår i byen Porsgrunn. Stedet ligger ca. 9 kilometer sør for Porsgrunn sentrum. Stedsnavnet kommer fra gårdsnavnet Heistad. Telebryggen har flere brygger i området, spesielt mange betongbrygger. På begge sider av fjorden. Flytebrygger i helstøpt betong er vår mest hardføre flytebryggeløsning. Kjerne av…

Les mer her