FLAKVARP, SKIEN

Flakvarp er ei bygd med 50 hus og ca. 150 innbyggere. Bygda tilhørte tidligere Solum kommune, men fra 1964 Skien kommune. Flakvarp ligger ved utløpet av Skienselva i bunnen av Frierfjorden. Flakvarp har en aktiv velforening som er over 50 år. Flakvarp båtforening har 30 båtplasser og planer om utvidelse. Stedet er også med i “Nabo sone”, et prosjekt som skal erstatte nabokjerringa. Det…

Les mer her

Kebony på Snarøya.

Snarøya er en halvøy i indre Oslofjord i Bærum kommune i Akershus. Til Snarøya regnes nå Halden og Langodden, og grensen går mellom det nye Fornebu og det som tidligere het Rolfsøya. Navnet kan komme fra snar (kratt, småskog) eller at det er en snarvei over isen og inn til middelalderens Oslo. Nå er Snarøya…

Les mer her

Aquaguardian

Nytt samarbeid med Aquaguardian, montering av lenser/barrierer. Telebryggen har her lånt bort litt morings ekspertise, dette for gode og trygge fester av barrierer. Aquaguardian prosjekterer og gjennomfører prosjekter for bla. kraft industrien. Denne gangen har telebryggen tatt turen til Åseral, det er en innlands-kommune i Vest-Agder fylke med store hei- og fjellområder. Åseral grenser til…

Les mer her

Telebryggen i nyhetene.

Flott artikkel i Varden om Telebryggen og Herøya motorbåtforening. Artikkelen kan leses i sin helhet her : http://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2498761 (betalingsvegg).

Les mer her